To jest pole do edycji, możesz tu podać ważne informacje: numer telefonu, informacje o promocjach.
Aby edytować ten obszar, po zalogowaniu do CMS przejdz do zakładki Ustawienia i w sekcji Dodatkowe pola edytuj pole tekstowe Footer box.